Renkler Psikolojimizi Gerçekten Etkiliyor mu?

Renklerin insan ruhu üzerindeki etkileri ve bizi duygusal olarak etkiledikleri görüşü evrensel olarak kabul edilmiştir.

Bu etkiler toplumdan topluma, kültürden kültüre, kişiden kişiye göre farklılık göstermesi mümkündür.

Renk, görsel bir olgu olmasına rağmen bilincimiz yoluyla vücuda
gelir, göz aracılığıyla alınan renk algılara dönüşür. Bu aşamadan
sonra rengin psikolojik etkileri ortaya çıkmaktadır. Her rengin ayrı bir
psikolojik etkisi vardır. Bu renksel beğeniler kişiden kişiye göre değişmekle beraber bu konuda en büyük fikri hiçbir zaman renklerin ve zevklerin tartışılmayacağını öne sürerek Fransızlar dile getirmiştir.

Renk psikolojisinin en büyük problemi renklerin toplumlara göre şekillenmesidir.

Örneğin; “soğuk bölge insanları sade (mavi, mor, yeşil) renkleri, sıcak iklim
insanları da ateş (kırmızı, turuncu, sarı) renklerini severler.” Bu
deneyimler iklim ve doğal şartların toplum psikolojisinin
şekillenmesinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Konuyu inanç bakımından incelediğimiz zaman ise toplumların dinsel inançlarından kaynaklanan, renksel anlamlar ile karşılaşırız. “Sarı renk hem Hristiyanlarca ve hem de Çinlilerce kutsal” sayılır. İslam
dininde ise yeşil kutsaldır. Toplumsal yaşayış ve inanç farklılıkları
nedeniyle aynı toplum bireyleri arasında bile tarihsel, kültürel
ayırımları nedeniyle farklı seçimler gözlenir.

Bazı Renklerin İnsanlar Üzerinde Uyandırdığı Etkiler

Renkler, sarı, kırmızı, turuncu gibi sıcak renkler ve mavi, yeşil, mor gibi soğuk renkler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıcak renklerin insanı harekete geçirdiği, enerji verdiği, dinamizmi artırdığı, soğuk renklerin ise insanda, sakinlik, güven, rahatlık, uyuşukluk gibi duyguları oluşturduğu
görülmektedir.


Kırmızı

Canlılık ve tutku anlamında olup olumsuz düşünceleri uzaklaştırmak için kullanılır. Spektrumun en canlı rengidir. Parlak kırmızı rengiyle yakut taşı, Çin’de hayatı uzattığı düşüncesiyle takılır.

Fizyolojik araştırmalar, kırmızı ışık altında , kan basıncımızın arttığına, daha fazla soluduğumuza, gerçekten vücut ısımızı hafifçe arttıran adrenalinin daha fazla salındığına işaret etmektedir.

Turuncu

Bereket anlamında kullanılır, değişik kültürlerde ateş ve alev, zevk ve güç, kuvvet, heyecan gibi anlamlarda kullanılır. Turuncunun dışa dönüklük, girişimcilik, sosyallik gibi durumlarla bağdaştırılır.

Sarı

Üstünlük avantaj, anlamında kullanılır. Kararlılık, metanet, kendine güven, bilgelik anlamlarında da kullanılır. Bunun yanında şaka ve yaratıcılık rengidir, bazı dinlerde tanrıça rengi olarak kullanılmıştır. Sarının şeffaflık, hafiflik, serbestlik duygusu uyandırdığı görülmüştür.

Mavi

Mavi, eski çağlardan beri inan ve imanın, kararlılık ve metanetin, sükunetin rengidir. İnsanlarda, düşünme, karar verme ve yaratıcı fikirlerin doğmasına sebep verir.

Yeşil

Yeşil, insanın tabiat özlemini giderir. Kişiyi gençleştiren, serin ve taze bir etkisi vardır. Fiziki yorgunluğu giderir. Yeşil, tıpkı bir antiseptik gibidir, insanı dinlendirir, hastalık, yorgunluk ve umutsuzluk duygularından uzaklaştırır.