Romalı Düşünür Seneca’dan Tanrısal Öngörü

Döneminin (İÖ 4-İS 65) ünlü düşünürü Seneca’nın ismi İmparator Claudius döneminde bazı saray dedikodularına karışır ve İS 41 yılında sürgün için Korsika’ya yollanır. Bu dönemini felsefi eserler yazarak geçiren düşünür, Agrippina tarafından oğlu ve geleceğin imparatoru Nero’yu eğitmesi için geri çağırılır. Nero sayesinde zengin olan Seneca, İS 64’te siyasetten ayrılır ve kendini tam anlamı ile felsefeye yöneltir. İS 65’te ise adı Nero’ya düzenlenen bir süikast girişimine karışır ve bu nedenle intihar etmeye zorlanır. Seneca bu durumu metanet ile karşılar ve damarlarını keserek hayatına son verir.

Bize, Seneca’nın düşünce yapısı hakkında bilgi veren kitap aynı zamanda iyiliği, kötülüğü, insan zihnini, kararlarımızı vb. birçok şeyi sorgulamamıza yardımcı olur. İnsanın sınanma durumu onun sahibi olduğu güç ile örtüşür fikrini desteklemektedir. Roma döneminden bugünlere gelmiş başarılı kitap, Stoa felsefesinin Fotum (Kader), Providentia (Tanrısal Öngörü) ve Fortuna (Talih) kavramları üzerine kurulmuş, çok beğenerek okuduğum bir başyapıt.

Ve bazı alıntılar. 🙂

“Chlayms (sağ omza bir iğne ile tutturulan, sarı ve eflatun renkli manto) giyenler kadar başına çelenk takanlar da halk diyorum, çünkü bedenlerini örttükleri giysilerin rengine bakmam. Bir insan hakkında yargıda bulunurken gözlerime inanmam; doğruları yanlışlardan ayıracak daha iyi ve daha keskin bir ışığım var. Ruhun iyisini ruh bulabilir.”

“Neye katlandığın değil, nasıl katlandığın önemlidir.”

“Sonuçta iyi insanlara asla acımaman konusunda seni ikna edeceğim; çünkü iyi insana zavallı diyebilirsin belki, ama böyle dediğin için o zavallı olmaz.”

“Ölçüyü aşan her şey zararlıdır, ama en tehlikelisi ölçüsüz mutluluktur.”

İyi okumalar. 🙂