“AY” Olmasaydı Neler Olurdu?

Her gece gökyüzüne baktığımızda güzelliği ile bizi büyüleyen tek uydumuz Ay olmasaydı, neler gelirdi Dünyamızın başına?


Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir. Yaklaşık 400,000 kilometre ötedeki Ay, Dünya’nın ekseninde sabit kalmasını sağlar. 23,5 derece bir eksene sahibiz; eksenimizin sabit kalmasına dayanan gayet uygun ve sabit bir iklim sistemine sahibiz. Yaşamın devamını sağlamak, evrimleşmek, çoğalmak ve bugün bulunduğumuz yerde kalmak açısından bu, çok önemlidir. Dünya, güneş etrafında dönerken sabit eksen, düzenli iklimlerin yaşanmasını da sağlar.

Güneş’in doğudan doğup batıdan batmasını sağlayan da Ay’ın sabitliğidir. Eğer Dünya’nın Ay’ın sağladığı sabit ekseni olmasaydı güneşin yıl içinde farklı zamanlarda, farklı yerlerden doğduğunu görürdük. Ay’ın çekim gücü olmasaydı düzenli mevsimler yaşanmaz, hayvanlar ve bitkiler ortaya çıkamazdı. Eğer bugün Ay olmasa çiçekler açmaz, ilkbaharda arılar polen taşıyamazdı; kazlar çiftleşmek için kışın güney yarı küreye göç etmezlerdi ve sonbaharda tohumlar ağaçlardan düşüp yeniden filizlenemezdi.

Ay’ın sabitliğine rağmen Dünya, ekseni etrafında 1,5 derecelik salınım yapmaktadır. Çünkü Dünya’nın yerçekimi, yanından geçen diğer büyük gezegenlerden etkilenir. Ay, uzaklaşmaya devam ettikçe Dünya, giderek ekseninden sapacak ve daha çok salınım yapacaktır. Büyük salınımların insanlar üzerinde ciddi sonuçları olacaktır. Yaklaşık 100 bin yıl önce küçük bir salınım güneş ışınlarının açısını değiştirmiş ve bereketli ormanların sahra çölüne dönüşmesine neden olmuştur. Bu olay Afrika’daki halkın kuzeye göç etmesine sebep olmuştur. Salınım Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya kadar daha kuzeyde ise binlerce yıl süren buzul çağını başlatmıştır. Buzul çağı ve önemli olarak gördüğümüz diğer olaylar, eğer Ay olmasaydı gezegen üzerinde çok daha ciddi sonuçlar yaratırdı ve Dünya tanınamaz hale gelirdi. İklimlerin düzeni bozulurdu; yeryüzü sıcaklıkları belirsiz hale gelirdi. Kısacası insanın ilk ayak bastığı gök cismi olan Ay, Dünyamız için oldukça büyük öneme sahiptir.