Doğu Türkistan Zulüm Altında

Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler yıllardır Çin Devleti tarafından zulme uğruyor. İnsanlar sırf Müslüman olduğundan dolayı terörist damgası adı altında insani olmayan koşullarda hapsedilip, çeşitli işkencelere maruz bırakılıyor ve Çin Devleti tarafından asimile ediliyorlar.

Toplama Kampları

Çin Devleti, Doğu Türkistan’ da yaşayan Türkleri zorla bu kamplara götürüp işkenceler ediyor. Fotoğrafta Kampın ortasında görülen halı saha tamamen göz boyama amacıyla yapılmış. Dünya Çin’in yaptıkları karşısında sessiz kalmayınca Çin Devleti BBC’yi ve diğer basın kanallarını bazı kamplara davet edip, bu kampların tamamen eğitim amaçlı ve gönüllülük esasına bağlı olarak yapıldığını iddia ediyor.

Melekler Okulu

4-14 yaş arası çocuklar Türk ailelerinden zorla alınarak Çin Devleti’nin “Melekler Okulu” adını verdikleri okulda eğitim görüyorlar(!) Bu okuldan dışarı çıkmak, çocukların ailelerini görebilmesi maksadıyla olsa bile yasak. Okulda daha çok Çin marşları, Latin alfabesi gibi çocuklara gerçek ırklarını unutturacak bilgiler öğreterek onları asimile ediyorlar.

Türk ailelerin evlerine yerleştirilen Çinliler

Doğu Türkistan’da yaşayan Her Müslüman Türk ailelerine bir Çinli erkek yerleştirilip, zorla Çin kültürünü öğretiyorlar ayrıca evde yaşayan kadınlara, Çinli erkekler tecavüz ediyorlar. Çinli erkeklerle, Türk kadınları zorla evlendiriliyor. Evde namaz kılınmasına, oruç tutulmasına ve Kuran okunmasına izin verilmiyor. İnsanlar Camilere gidemiyor.

Çin Devletinin Doğu Türkistan’da ki Türk ve Müslüman kardeşlerimize yaptıkları karşısında susamayız. İnsanlar orada sırf Müslüman oldukları için işkence görüyorlar. Çinli olmak için zorlanıyorlar. Çeşitli işkence odalarında tecavüze varıncaya kadar hem fiziksel hem de psikolojik şiddetle karşı karşıyalar. Yıllarca Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, direnmeye devam ettiler onlar bir mücadele içerisindeler. Biz de bu mücadelelerine ortak olmalı ve bu zulmü durduramıyorsak bile duyurmalıyız.

Bir Zulme Engel Olamıyorsanız, Onu Herkese Duyurun!

HZ. ALİ