2500 Yıllık Mezar Taşı: Taş Baba

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde iki kişi hayvanlarını otlatırken tesadüfen üzerinde motifler bulunan bir taş fark ettiler. Bu kişiler bunun önemli bir taş olduğunu anlamış olsalar gerek hemen Müze Müdürlüğüne haber verdiler.

Bu haber üzerine Erzurum Müze Müdürü yanına iki akademisyeni de alarak taşı incelemeye geldiler. Yapılan incelemeler sonunda Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen 2500 yıllık Taş Baba heykeli olduğu anlaşıldı. Bu heykel özenle sarılarak Müze Müdürlüğüne taşındı.

Peki bu Taş Baba heykeli nedir, niye bu kadar önemli?

Bozkırda özellikle soylular için kurgan adı verilen mezarlar yapılıyordu. Kişinin önemine göre de genellikle ahşaptan yapılan gömü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yapılıyordu. Bu tepenin üzerine de ölen kişiyi temsil etmesi açısından insan biçiminde heykeller dikiliyordu. Bir nevi mezar taşı da diyebiliriz bunlara. Bu heykellere de “Taş Baba” ismini vermişlerdir.