8 Maddede Spiritüalizm ile Hayata Bakış

Spiritüalizm (ruhçuluk, öte alemcilik) giderek popülerleşen bir alan olmak ile birlikte, tanımına yönelik farklı görüşler mevcuttur. Kimine göre maddiyattan kopuş, kimine göre negatif düşünceden arınış ve düşüncenin gücünü fark etme, kimine göre yaşamın sırrını çözmek olarak açıklanmıştır.

1) Evrende bulunan canlı/cansız her şey birer enerjidir.

Evrenin sırlarını öğrenmek isterseniz her şeyi; enerji, frekans ve titreşim olarak düşünün. / Nikola Tesla

2) Spiritüalizmde maddiyat değil, maneviyat önemlidir. İnsan maneviyata yönelmelidir ve bencillikten uzaklaşmalıdır.

3) İnsanların enerji kaynağı, ruhlarıdır. Ruhumuz hem evrenle, hem de diğer canlılar ile olan temel bağlantıdır.

4) Düşüncelerimiz de enerjidir. Dolayısıyla iyi düşüncenin ve kötü düşüncenin de birer enerjisi vardır ve evrende karşılık bulur. Buna “çekim yasası” adı verilir. Eğer sürekli olumsuz şeyler düşünüyorsanız, onları kendinize çekmeniz muhtemel. Dikkat edin 🙂 “Bir şeyi kırk kez söylersen olur”, “iti an, çomağı hazırla.” bu konu hakkındaki atasözlerimizden yalnızca bazılarıdır.

Neyi düşünürsek oyuz. Dünyamızı düşüncelerimizle yaratırız. / Buddha

5) Spiritüalizmde, “karma” adı verilen bir yasa vardır. Aslında bu yasaya çokta yabancı değiliz. “Eden bulur”, “herkes yaşattığını yaşar”, “ne ekersen onu biçersin” gibi söz ve atasözlerini sık sık günlük hayatta kullanırız. Karma dediğimiz yasada, evren bir ayna gibi görülür. İyiliğe iyilik ile cevap verirken, kötülüğe kötülük ile cevap verir.

6) Frekansınız ne kadar yüksek ise istediğiniz şeyin gerçekleşme olasılığı o kadar artar. Bir nevi düşünce gücünüzü ne kadar artırırsanız, o düşüncenin gerçekleşme olasılığını da artırırsınız.

7) Yaşadığınız her olayın, karşılaştığınız ve tanıştığınız her insanın arka planda bir anlamı ve nedeni vardır. Hiçbir şey tesadüf değildir.

8) Spiritüalizme göre, ruhlar tekamül eder ve buna “reenkarnasyon” adı verilir. Bu inanış özellikle Hindistan’da çok yaygındır. Ölümden sonra ruhlar herhangi bir gezegende, herhangi bir bedeni seçer ve bu böyle devam eder.