Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyorsun? Sağ Mı, Sol Mu?

Okuldayken En Sevdiğin Ders Hangisiydi?

Konuşurken Ellerini ve Mimiklerini Ne Sıklıkla Kullanırsın?

Yazı Yazarken Hangi Elini Kullanıyorsun?

Genellikle Duygularınla Mı, Yoksa Mantığınla Mı Hareket Edersin?

En Sevdiğin Kitap Türü Hangisi?

Hangi Tür Filmleri İzlemekten Hoşlanırsın?

Çocukları Sever Misin?

Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyorsun? Sağ Mı, Sol Mu?
Sağ Beyin!

Beyninin sağ tarafını kullanan kişiler genellikle solaktırlar. Bilgiyi şekil ve hayal gücüyle harmanlarlar. Genellikle duygularıyla hareket ederler. Çocuksu yanları bu yüzden ağır basar. Sezgileri kuvvetlidir. Dışarıdan bakıldığında karmaşık görünen bir yapıları vardır. Sanata ayrı bir ilgileri vardır. Sağ beynini kullanan kişiler dışarıdan bakıldığında çok dağınık görünürler. Oysaki onlar düzenlerini renklere, şekillere ve konuya göre sınıflandırarak yaparlar. Geometri dersinden çok zevk alırlar. Konuşurken ellerini ve mimiklerini çok sık kullanırlar. Sağ beynini kullanan insanlar meslek seçiminde mühendislik, mimarlık, yazarlık, müzisyenlik tercih etmeleri daha doğru olur.
Sol Beyin!

Sol beynini kullanan insanlar genellikle sağ elini kullanırlar. Analitik düşünce yapısına sahiptirler. Sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışırlar. Çok dikkatlidirler. Konuşma kabiliyetleri çok iyidir. Olayları hep mantık çerçevesinde düşünürler. Farklı dilleri öğrenmeye yatkınlıkları vardır. Rakamlar ve sayılarla araları çok iyidir. "Eğer" ve "fakat" kelimelerini çok fazla kullanırlar. Sol beynini kullanan kişilerin meslek olarak fizikçi, kimyacı, avukat ve eleştirmen gibi meslekleri tercih etmeleri daha doğru olur.

Sonucunu paylaş: