Cennetten Tapu Almak ‘Endüljans’

Orta Çağ Avrupasında, Dini Ticari Bir Obje Haline Getiren Kiliselerdeyiz Bugün. Konumuz; Cennetten Toprak Satmak.

Endüljans Belgesi

Endüljans, Orta Çağ Avrupasında Papa’nın günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için sattığı af belgesi.

Katolik Kilisesi artan harcamalar sebebiyle böyle bir politika izledi. Halkın, günahlarından kurtulması için kiliseye bağış yapması gerektiğini ve karşılığında cennet ile ödüllendileceklerini söyledi.

Özellikle Almanya’da oldukça rağbet gören Endüljans, dönemin kilise heyetini ülkenin zenginlerinden yapmıştı bile.

Elbette bu tutum karşısında duran ve kilisenin politikasını eleştiren zıt görüşler mevcuttu. Ortaçağ Avrupasını uygarlığa taşımakta çok büyük bir rolü olan, Protestanlığın kurucusu ,kilise ve Papa’nın otoritesine karşı reform hareketini başlatan Martin Luther, en başında geliyordu bu topluluğun.


”İnsanı iyi yapan, iyi işleri değildir; iyi insan iyi şeyler yapar, kötü insan kötü şeyler yapar.
Yoksa, yapılan iyi ya da kötü işler insanı ne iyi yapar, ne de kötü.”

Luther’e göre insanın günah işlemesi kaçınılmaz bir olaydı. Kişi bunu bilmeli ve Tanrının sonsuz merhametine sığınmalıydı. Ruhunun kurtulacağına inancı olan bir insan, er geç kurtuluşa erişecekti.

Martin Luther’in bu başlattığı bu ayaklanma Kilise tarafından hoş karşılanmadı. Papa Leo,1520 yılında bir bildiri yayınlayarak Luther’in görüşlerinin yanlış olduğunu ileri sürdü ve altmış gün içinde görüşlerinden vazgeçmezse aforoz edileceğini bildirdi. Luther, bildiriyi halkın gözü önünde yaktı ve Papa’ya açıkça karşılık verdi. Böylece Papa’nın yetkisini sıfıra indiren ilk hareket yapılmış, Din Devrimi başlamış oldu.

Din Devrimi artık politikaya karışmaya başlamıştı. 1526 yılında Speyer Kurulu, yeni görüşlere bir dereceye kadar hoşgörüyle davranılmasına karar verdi. Ne var ki üç yıl sonra bu karar geri alındı ve Lutherciler bu yeni kararı protesto ettiler. Böylece ‘Protestan’ sözcüğü doğmuş oldu.

Artık çatışmaların merkezi Luther’in görüşlerinden çıkmış, protestan prensler ve kilise arasında iktidar savaşına dönüşmüştü.

Ortaçağ Avrupasının çağdaş bir döneme geçmesinde ve Endüljans sisteminin son bulmasında büyük bir rol oynuyor sevgili Martin Luther… Cennetten toprak satamamak Papa’yı ne kadar zarara uğratsa da, Luther’in de dediği gibi içimizde taşıdığımız iyi insan inancını yaşamamıza ve yaşatmamıza olanak sağlıyor. Teşekkürler Martin Luther!