Çin Hakkında 20 Bilgi

1- Çin Asya’nın nüfus ve toprak bakımından en büyük ülkesidir. 9,64,821 km²’lik yüzölçümü ile fiziksel olarak bölgeye egemendir. Çin, tek başına bir kıta kadar alan kaplar.

2-Çin’in komşuları Kore, Moğolistan Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Butan, Myanmar, Laos ve Vietnam’dır.

3-Çin, aynı zamanda 1.34 milyara yaklaşan nüfusu ile yalnızca Asya’nın değil, dünyanın da en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Günümüzde dünya toplam nüfusunun en yaklaşık 1/6’sı Çin topraklarında yaşamaktadır. Çinliler dünyanın en eski ulusal kültür ve uygarlığının mirasçılarıdırlar.

4-Çin, yaklaşık 4000 yıllık bir yazılı tarihe sahiptir. Bununla birlikte, yaklaşık 6000 yıl öncesine ait kalıntılara ulaşılmıştır. 1920’lerde başkent Beijing (Pekin) yakınlarındaki bir mağarada, Java Adamı’ndan daha genç olduğu düşünülen büyük kafataslı bir hominidin -Pekin Adamı’nın kemiklerine ve dişlerine ait fosiller keşfedilmişti.

Pekin Adamı’na Ait Fosiller
Pekin Adamı

5- Günümüz medeniyetinin temel taşlarını oluşturan kağıt, barut, pusula ve matbaacılık gibi pek çok buluşun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayanmaktadır.

6-Çin, çok farklı fiziki ve beşeri coğrafi görünümlere sahip olan çok büyük bir ülkedir. Doğusu Pasifik Okyanusu’na bakar fakat tümüyle karalarla çevrili olan uzak batısı dağlar ve çöllerle kaplı bir bölgedir.

Taklamakan Çölü 324 bin kilometrekarelik alanı kapsamaktadır.

7- Çin, gerçekten de bir ekstremler ve eşitsizlikler ülkesidir. Dünyadaki en yüksek dağlar ve en derin vadiler Çin topraklarında bulunurlar. Bir yandan çöller, diğer yandan verimli alüvyal ovalar uzanır; ülkenin bir ucunda yoğun çam ormanları diğer ucunda tropikal yağmur ormanları geniş alanlar kaplar; dünyanın en uzun nehirlerinin bir kısmı Çin topraklarıdan akar.

8-Çin’deki akarsuların toplam uzunluğu 220.000 km’dir.

Sarı Nehir
Sarı Nehir Çin’in 2. en uzun nehridir.

9-Çin’de yaklaşık 370 kadar büyük ve çok sayıda küçük doğal göl bulunmaktadır.

Poyang Gölü, Çin’in en büyük tatlı su gölüdür.

10- Çin, doğal afetlerden en çok etkilenen ülkelerden birisidir. Dünyada en çok ölüme neden doğal afetlerin ilk üçü ve en ölümcül on afetin beşi Çin’de gerçekleşmiştir. Çin’de doğal afetler sık sık meydana gelmekte ve her yıl 200.000’den çok insanı etkilemektedir. Aynı zamanda, ekonomik ve sosyal gelişme için de çok önemli bir sınırlayıcı faktör rolü oynamaktadırlar.

Lekima Tayfunu

11- Çin’i en çok etkileyen üç büyük doğal afet deprem, kuraklık ve seldir. Depremler Çin’de yüzyıllardır belki de dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar can mal kaybına yol açmaktadır. 1290’da Chihli’de meydana gelen depremde 100.000 kişinin öldüğüne dair kayıtlar vardır.

28 Temmuz 1976 Tangshan Depremi

12- Çin nüfusu çok sayıda etnik gruptan oluşmaktadır fakat devlet resmi olarak 56 ayrı etnik grubun varlığını tanımaktadır. Bu grupların en büyüğü, toplam nüfusun %91.5’ini (1.226 milyonunu) oluşturan Han’dır. Aynı kültür, gelenek ve yazı dilini paylaşan Han Çinlileri, Çin toplumunun en homojen kesimini oluştururlar. Etnik azınlıklar ise nüfusun %8.49’u (113.8 milyonu) kadardırlar . En büyük etnik azınlıklar Zhuang, Mançu, Uygur, Hui, Miao, Yi, Tujia, Moğollar, Tibetliler, Buyi, ve Korelilerdir.

13- Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin’in uluslararası göç olgusunda çok az payı olması dikkat çekicidir. Bu ülkede deprem, sel, fırtına ve benzeri doğal afetlerin yıkıcı etkisi korkunç kuraklıklara, geniş alanlarda şiddetli bir nüfus baskısı olmasına ve önemli siyasal sıkıntılara rağmen, ülke dışında göç edenlerin sayısı şaşırtıcı derecede az olmuştur. Çin dışında sayıları yaklaşık 37 milyon olarak tahmin edilen Çinlilerin % 68’inin Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğu ve yalnızca bunlardan bazılarında önemli birer nüfus topluluğu oluşturdukları görülmektedir.

13- Çin Dünya ham petrol üretiminde ilk beş ülke arasında yer almaktadır.

14-Çin’de yaşayan insanların telefona olan bağımlılığı yüzünden yolda yürümeleri için kaldırımlarda özel yürüme alanları yapılmıştır.

15-Patatesin yanında vazgeçilmezimiz olan ketçap, aslında kökeni Çine uzanır.

16-Çin ordusundaki askerlerin başlarını sürekli dik tutabilmek için üniformalarında çenelerinin altına bir iğne yerleştirilir.

17-Çin’de bir çocuğun doğumu büyük ve mutlu bir olaydır, tabi bu çocuğun cinsiyeti erkek ise! Bir hata olarak adlandırdıkları kız çocuğu ise “Beşinci teker” ya da “büyük bir hata’’ olarak adlandırılır.

18- Çin’de 30 milyon kişi “Yaodong” adı verilen mağara evlerde yaşıyor.

19- Çin’de aile politikası gereği sadece 1 tane çocuk doğurma hakkı bulunmaktadır.

20- Çin’de Facebook, Twitter, İnstagram 2009 yılında erişime yasaklandı.

Kaynak olarak Prof.Dr. Ayşe Nur Timor’un yazdığı ÇİN adlı kitabından yararlandım.