Ivan Pavlov’ un Köpekleri Hakkında Bildiklerimiz Yanlış Mı?

Ivan Pavlov Kimdir?

Ivan Pavlov, 1849 yılında Rus eyaletinde doğmuştur. Pavlov denilince kafamızda hepimizin aynı şey canlanıyor. Köpekler üzerinde şartlı refleks deneyleri yapan bilim insanı. Bilmeyenler için deneyi şu şekilde anlatabiliriz: Denek olarak seçilen köpeğe ilk olarak birkaç kez zil çalınır. Fakat köpek tepki vermez. Daha sonra köpeğe et verilir. Köpeğin salyaları akar. Sonra et ile birlikte zil çalınır. Daha sonra görülür ki et verilmediği halde zil çalındığında köpeğin ağzının suyu akar. 

Daniel P. Todes’ in Yazmış Olduğu Ivan Pavlov Biyografisinde Ne Anlatılmaktadır?

Todes yazmış olduğu biyografide “Pavlov, asla bir köpeğin salgısını salgılayabilmesi için eğitmedi. Deneylerinde sık sık bir metronom, bir harmonyum, bir zil ve elektrik çarpması kullandı.” demiştir. Bizler sadece bu deneyde bir zilin kullanıldığını biliyorduk ama zilden farklı olarak kullanılan malzemelerde vardı. Köpeklerin bu şartlı reflekslerini tetikleyen şey aslında beyaz önlüktü. Köpekler beyaz önlüğü gördükleri için ağızları sulanıyordu.

Pavlov, araştırmalarını yaptığı ilk başlarda bu araştırmaların psikoloji ile bir alakası yoktu. Tükürük, mide ve pankreas salgılarının nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyordu. Bunu yapmak için de sahte bir beslenme sistemi yaptı. Bir köpeğin yemek borusunu çıkarmış ve onun yerine boğazında bir fistül açmıştır. Köpekler ne kadar yemek yerse yersin yemekler köpeklerin midelerine gelmiyorlardı. Köpeklerin sindirim sistemleri boyunca ek fistüller de oluşturmuştur. Bu sayede çeşitli salgılar toplamıştır ve bu salgıların kimyasal özelliklerini ve miktarlarını ayrıntılı olarak ölçebilmiştir.

Pavlov bu deneyiyle Nobel Fizyoloji ve Tıp dalında ödül kazandı. Ivan Pavlov bir gazeteciye “Köpeklerde gördüğüm şey biliyorum ki, temelleri aynı olduğundan hemen kendime transfer ediyorum.” demiştir.