Paris’te Medeniyetler Piramidi: Musée du Louvre

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, dünyanın en ünlü ve en büyük sanat müzesi. Tarih öncesi çağlardan 21. yüzyıla kadar uzanan oldukça geniş sanat yelpazesi var ve yaklaşık 35.000 sanat eseri bu müzede sergileniyor. Aslında müze ilk başta kale olarak inşa edilmiş. 16. yüzyılda İtalya’dan getirtilen 12 tablo ile Kraliyet Sanat Koleksiyonu’nun temelleri atılmış ve sonrasında koleksiyona sürekli eklemeler yapılmış. 1692 yılında Kral XIV. Charles burada iki sanat akademisi kurmuş. 1793’te ise 537 eserle halkın ziyaretine açılmış. Bu tarihten sonra koleksiyonun genişlemesi hız kazanmış.

Müzenin büyüklüğünü ve çok fazla sanat eserine sahip olmasını göz önüne aldığımızda müzeyi gezmek için bir haritaya ihtiyaç duymak kaçınılmaz oluyor. Bundandır ki girişte müzenin krokisi veriliyor ve tüm gezi boyunca bu kroki yol gösterici oluyor.

Koleksiyonda yer alan eserlerin ününü, maddi ve manevi değerlerini düşününce müzenin yılda 10 milyona yakın sanatsevere ev sahipliği yapmasına şaşırmamalı.

Müze Sully, Richelieu ve Denon isminde 3 ayrı kanada ve 8 bölüme ayrılıyor. Bölümler;

  • Mısır Eserleri
  • Yakın Doğu Eserleri
  • Yunan, Etrüsk ve Roma Eserleri
  • İslami Sanat Eserleri
  • Heykeller
  • Tablolar
  • Baskılar ve Çizimler
  • Dekoratif Sanatlar şeklinde sınıflanmış.

Mısır Eserleri Koleksiyonu

Bu bölümde M.Ö 4.000 yılından M.S. 4. yüzyıla kadar uzanan bir aralıkta Nil Nehri ve çevresinden çıkartılmış resim, heykel gibi Mısır sanat eserleri yanında papirüslere yazılmış belgeler, mumyalar, kıyafetler, mücevher eşyaları, müzik aletleri, silahlar ve oyunlar sergileniyor. Bu eserler dünyanın en büyük Mısır temalı koleksiyonunu oluşturuyor.

Orta Krallık döneminde altından yapılma heykel ve büstler meşhurken; Yeni Krallık dönemine ait eserler ağır ve kasvetli bir hava taşıyor. Yine de tanrıça Neftis ve Hathor’un kireçtaşından yapılma heykelleri, çağın zenginliğinden izler taşıyor.

Yakın Doğu Eserleri Koleksiyonu

Levant, Mezopotamya (Irak) ve Pers (İran) olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılmış bu bölümde  İslamiyet’in yayılışından önceye ait sıra dışı eserler görmek mümkün. 1901 yılında keşfedilen, 2.25 metre boyutuna ulaşan ve Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu bir çivi yazması, Lagaş prensinin Zagros Dağları’nda barbar kavimlere karşı kazandığı zaferin anısına Agade şehrinin kralı tarafından M.Ö. 2450 yılında diktirilen bir yazılı anıt ve Sümer medeniyetinden birçok eser bu koleksiyonda sergileniyor.

Yunan, Etrüsk ve Roma Eserleri Koleksiyonu

Bu bölümdeki eserler Yunanistan, İtalya ve genel olarak tüm Akdeniz kıyısındaki medeniyetlerden kalma parçalardan oluşuyor. M.Ö. 4. yüzyıldan sonra sanatta insan formunu ve biçimini resmetme, işleme ve tasvir etme anlayışı yükselişe geçmiş. Louvre Müzesi de bünyesinde barındırdığı eserlerle dünyanın en büyük Helenistik dönem koleksiyonlarından birine sahip bir müze. Apollon, Artemis, Afrodit gibi heykeller ile dekoratif objelerin yer aldığı Yunan, Etrüsk ve Roma Koleksiyonu’ndan eserler burada sergileniyor.

İslami Sanat Eserleri Koleksiyonu

2012 yılında açılan bu bölüm müzenin en iyi bölümlerinden biri. Eserler Endülüs, Memlük ve İran olmak üzere dönemsel olarak üç parçaya ayrılmış ve İspanya’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan bir coğrafyaya ait. 3.000 üzerinde eserin sergilendiği bu bölümde yer alan parçalar arasında minyatürler, heykeller ve taş yazıtlar bulunuyor. Bu bölümdeki en önemli eser ise Firdevsî’nin Şehname’sinin üç sayfalık bir kısmı.

Heykel Koleksiyonu

Müze açıldığında koleksiyonda çok sayıda heykel bulunmuyormuş fakat Fransız Devrimi sonrası antik ve modern heykellerden birçok eser koleksiyona kazandırılmış. Rönesans akımıyla beraber Fransız heykel sanatı daha ölçülü bir kıvama yoğrulmuş, bu değişimin örnekleri de yine müzede sergileniyor. Michelangelo’nun Ölmekte Olan Köle ile İsyancı Köle adlı heykelleri, koleksiyonun en değerli parçalarından.

Tablo Koleksiyonu

Müzenin açılışından beri koleksiyonun en büyük bölümünü oluşturan tablolar bugün de müzenin en etkileyici eserlerinden. Kuzey Avrupalı , İtalyan, Fransız, İspanyol ressamlar başta olmak üzere dünyanın önde gelen sanatçılarının eserleri müzede bulunuyor. Fransız ve Kuzey Avrupalı sanatçıların çalışmaları müzenin Richelieu kanadında, İtalyan ve İspanyol ressamların eserleri ise Denon kanadının birinci katında yer alıyor. Medusa’nın Salı, Saint Jean Baptiste, Madame Récamier ve tabii ki, Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa gibi birçok eseri burada görmek mümkün. Ayrıca müzede bir kalabalık gördüğünüzde o kalabalığın sonunda Mona Lisa olduğundan emin olabilirsiniz.

Baskı ve Çizim Koleksiyonu

Bu bölümde kağıt üzerine işlenmiş olan eserler sergileniyor. Koleksiyonda el yazması kitaplar, taslak çizimler, minyatürler, baskı ve gravürler yer alıyor. Birçok eser Fransız kraliyet ailesinin özel derlemelerinden.

Dekoratif Sanat Koleksiyonu

Ortaçağ’dan 19. YY’a uzanan geniş bir yelpazeye sahip olan koleksiyonda öncelikle vazolar, bronzlar bulunurken sonrasında seramik, emaye, vitray çalışmaları da eklenmiş. Romantizm akımının başlangıcı, Rönesans ve Ortaçağ eserlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı ve ardından koleksiyona fayans çalışmaları, altın mücevherler, İtalyan çinileri de dahil olmuş. Gotik, Rönesans ve Orta Çağ’a ait en değerli eserlerini barındıran bu kısım müzenin en önemli bölümlerinden.