Qin Shi Huang’ın Toprak Askerleri

Qin Shi Huang Kimdir?

İlk Çin imparatoru ve Qin Hanedanlığı’nın kurucusu olan Qin Shi Huang, birbiriyle savaş halindeki eyaletleri tek bir çatı altında toplamıştır. Oldukça zorba bir imparator olan Shi Huang, kendi iktidarına karşı olanlara zulmetmiş, halkı ve askerleri ağır şartlar altında çalıştırmıştır. Durum böyle olunca da defalarca suikast girişimi ile karşılaşmış olan Shi Huang, ölümsüzlük arzusu beslemeye başlamıştır. Hatta bu ölümsüzlük düşüncesini öyle bir takıntı haline getirmiştir ki, hayat iksirin bulunması için ülke çapında bir emir vermiştir. Fakat ölümü de -49 yaşında ölmüştür- , onu ölümsüz yapacağı vaad edilen bir karışım yüzünden olmuştur.

Terakota Ordusu

Ölüme karşı takıntısı olan imparatoru, öteki dünyada koruyacağına inanılan bu toprak ordu, imparator öldüğünde hala yapım aşamasındaydı. İnsan boyutlarında yapılmış 8 bin pişmiş toprak askerden oluşan bu orduda okçular, süvari birlikleri, atlar vardır.

Toprak askerlerin hepsi birbirinden farklıdır. Rütbeleri farklılık göstermektedir. Önde hafif piyadeler, sonra ağır piyadeler ve arkada atlılar bulunmaktadır. Yağmalanmadan önce ellerinde mızrak, kılıç gibi çeşitli silahlar tutan toprak askerler, ilk yapıldıklarında farklı renklerdeki pigmentlerle renklendirilmiş olsalar da zamanla renkler yok olmuştur.

Tarihçiler bu askerlerin imparatoru, ölümden sonraki hayatında koruması için yapıldığında hemfikir fakat büyük ölçüde mühürlenmiş bu mezar, bitki örtüsü altında gömülü kalarak tam olarak keşfedilememiş ve imparatorun nereye gömüldüğü hala bulunamamıştır.

Yazar: Selen Yumak