Renkler ve Sinema

En etkili kitle iletişim araçlarından biri olan sinemada renkler neden bu kadar önemlidir?

Renklerin bilinçaltına etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur.  Bu etki, reklam ve logo tasarımlarında olduğu gibi sinemada da kullanılır. Renk, görsel anlatımın temel unsurlarındandır.

Sinemada, hikayenin etkisini arttırmak ya da izleyicinin duygularını yönlendirmek için renklerin etkisine başvurulabilir. Renkler, anlatılan hikayeyi sanatsal bakımdan öne çıkarmaya yardımcı olur. Peki bu kullanılan renklerin renk paletlerine dönüştürüldüğünü gördünüz mü? Bu yazıda, renklerin insanlar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim ve bazı film sahnelerinin renk paletlerini de örnek olarak ekleyeceğim. Böylece izlediğiniz filmleri bir de bu şekilde gözden geçirebilirsiniz.

Kırmızı: Sevgi ve canlılık gibi duyguların yanı sıra vahşeti, kanı, ölümü de temsil eder. Bu yüzden korku filmlerinde de sıkça karşımıza çıkan bir renktir.

Turuncu: Coşku, heyecan gibi duyguların yoğun olduğu filmlerde kullanılır. Komedi filmlerinde sık kullanılan bir renktir fakat kişinin depresif, sinirli olduğu durumlarda ters bir etki yaparak sinir katsayısını yükseltebilir. Bu nedenle gerilim filmlerinde de turuncuya yer verilir. Bıraktığı etki, tonuna göre değişir.

The Shining

Sarı: Bilgeliği, iyimserliği ve merhameti simgeler. Gençliği konu alan filmlerde de sık tercih edilir. Sarı renginin olumsuz etkisi ihanet, korkaklık, ön yargıdır. Fazla kullanıldığında sinir sistemini uyarır ve kişiyi rahatsız eder. Bu yüzden gerilim filmlerinde, bazı sarı sahnelere de yer verilir.

Kahverengi: Toprağın, verimliliğin rengidir ve insanlar üzerinde hareketlilik meydana getirir. Otorite ve kendine güveni temsil eder.

Life of Pi
Split

Yeşil: Doğanın rengi olan yeşilin insan üzerindeki etkisi, genel olarak olumludur. Huzur verir ve sakinleştirir. Olumsuz olan yanı ise tembelliği ve kıskançlığı ifade edebiliyor olmasıdır.

Mavi: Mavi renk sakinliği temsil eder. İletişimde de oldukça önemlidir.

Green Book
The Truman Show

Mor: Mistik bir havası olan mor, asalet, zenginlik, soyluluk gibi anlamlar taşır. Kararsız ruh halini yansıtmak için de kullanılır. Negatif kısmı ise sabırsızlığı, ukalalığı, kendini beğenmişliği ifade ediyor olmasıdır.

Pembe: Uyum, neşe ve sevginin simgesidir. Mutluluk veren bir yanı vardır. Saldırganlık, şiddet duygularını azaltır.

Tangled
The Grand Budapest Hotel

Siyah: Gücü, tutkuyu, resmiyeti simgeler. Ölüm, matem, karamsarlığı da çağrıştırdığı için insanlar üzerinde olumsuz etki bırakabilir. Siyahın taşıdığı anlam (farklı kültürlerden dolayı) ülkeden ülkeye değişebilir. Filmlerde genellikle güç ve otorite sahibi insanlar için kullanılır.

Beyaz: Saflığı, masumiyeti, doğruluğu simgeler. Asaleti, zarafeti, soğukkanlılığı ifade edebilir ve kutsal sayılan kavramlar için de sık sık kullanılır.

Gri: Genellikle olumsuz duyguları yansıtır. Uzay ve teknolojiyi çağrıştıran bir renk olduğu için bilim kurgu filmlerinde çokça karşımıza çıkar.

The Godfather
Dunkirk
The Lord of The Rings

RENK BARKODLARI

Renk barkodları, filmlerin ilk karesinden son karesine kadar seçilmiş, binden fazla karenin birer sütun halinde yan yana dizilmesiyle oluşturulur.

The Lord of The Rings: The Fellowship of The Ring
Finding Nemo
Harry Potter

Renk Paletleri: https://www.instagram.com/colorpalette.cinema/?hl=tr