Spartacus

Bu platformda yeni olmama rağmen aramalar kısmında Spartacus sonucunun bulunamaması beni biraz şok etti. Kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında yazmak istersek sonunun gelmeyeceğini de düşünerek kısa anekdotlarla belirtmek istiyorum: Trakya kökenli Spartacus, Roma ordusunda görev yaparken Gladyatör okuluna satılmış ve gladyatör olarak arenalarda dövüştürülmüştür. M.Ö 73’te isyan başlamış, köle ordusunun sayısı 90 binleri bulmuş, isyan M.Ö 71’de kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Dünya tarihinde köleciliğe ilk başkaldıran insan olarak bilinir. Başlangıçta Spartakus’un ve çevresindekilerin tek niyetleri sadece kaçıp kurtulmak, tadını bildikleri özgürlüklerine yeniden kavuşmaktır. Buna karşın, yaşadığı dönemin koşulları sonucu Spartakus ve diğer kaçak gladyatör yoldaşları bir anda efsane olmuşlardır; taraflarına yeni yeni kaçak köleler katılmaya başlamıştır. Aileleri ile birlikte peşlerine takmış oldukları bu yeni kişilerin sorumlulukları, Spartakus’u bağlamıştır. Spartakus, 70-80 bin kadarı silahlı olan ve diğerleri ile birlikte sayıları yüz bini aşan kölenin başında büyük bir isyanın liderliğine sürüklemiştir. Roma, ilk başlarda çok önemsemedi çünkü Spartakus, ordusunun sayısı yaklaşık birkaç lejyon kadardı. Spatacus, birçok lejyona galip gelmesine rağmen son olarak Crassus komutasındaki lejyona yenik düşmüştür. Spartacus’un öldürülmesinden sonra isyancı köleler de öldürüldü. Ancak kaçıp kurtulanlar bir süre daha talana devam etti fakat sonunda tamamen yok edildiler. Romalılar, kölelere ve gladyatörlere karşı daha sıkı tedbirler almış olmalılar ki bir daha böyle bir isyan çıkmadı. İsyanın bastırılması kuşkusuz Romalılar için bir zafer oldu. Roma’ya karşı gelmenin nasıl bir sonuç doğurduğu bu eylemde vurgulanmış olmalıydı.

Alıntı yaptığım bazı kaynaklar:

Prof. Dr. Oğuz Tekin, Yusuf Küpeli