Sun Tzu ve Savunma

Taktik olmadan strateji, zafere giden en yavaş yoldur.

Strateji olmadan taktik, yenilgi öncesi yapılan gürültüdür.

Sun Tzu

“ En büyük ağabeyim, hastalıklarının ruhunu görüp, daha ortaya çıkmadan yok ettiği için, şöhreti evin duvarlarından dışarı çıkmaz. ”

“ Ortanca kardeşim, hastalıkları ortaya çıktığı anda yok eder, bu nedenle onun şöhreti de yaşadığı mahallenin dışına çıkmaz.”

“ Bana gelince. Ben damarları açar, şuruplar hazırlar, masaj yaparım. Bu nedenle şöhretim her yere yayılır. ”

“ Şimdi sorarım size hangimiz en üstün? ”

Bundan yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce yaşamış olan değerli savaşçı ve komutan Sun Tzu, bugün dünyayı etkisi altına alan postmodern çağın, askeri, iş ve sosyal yaşamında başarılı stratejilerin gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Kendi çağında öğrencileri ile göstermiş olduğu askeri başarıları ve öğretileri, strateji uzmanlarından tutunda psikoloji alanına kadar ana hatların oluşmasına yardımcı kaynaktır.

Minimum kaynak ile maksimum başarılar elde eden Sun Tzu, düşman karşısında savaşmanın çeşitlerinin olduğunu, tüm verilerin göz önüne alınması gerektiğini, son kerteye kadar da savunma stratejileri uygulanması gerektiğini ve iyi bir komutanın, şöhreti başarı ile eş değerde tutmaması (uçan bir tüy gibi görmesi) gerektiğini anlatmıştır.  Yukarıda geçen eski öykü ile de paralel olarak değerlendirilirse “Düşmanın ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır.“  öğretisi ile anlamamız için güzel bir örnektir.

Savunma başarı olanlar toprağın tüm derinliklerine saklanabilir, saldırıda başarılı olanlar ise göklerin en büyük katmanlarında manevra yaparlar. “

Olabildiğince gizlen, öyle ki görünmez ol. Olabildiğince gizemli ol, öyle ki sesin bile işitilmesin. O zaman düşmanın kaderi senin elindedir. “

Bu öğretileri günlük yaşama entegre ettiğimizde sosyal medyalarda sürekli paylaşılan “Cebine giren parayı, sevdiği insanları, gezdiğin yerleri… kimseye söyleme” gibi söylemler farkında olmadan savunmada kalınması gerektiğini dogma bir bilgi gibi kabul ettiriyor. Babadan devir alınan esnaflık ve bu gelenek ile devam ettirilen usta-çırak ilişkisinde “İyi tüccar, hazinelerini saklayarak hiçbir şeyi yokmuş gibi gösterir.” çıraklara verilen bu öğüt günümüz uyarlamasıdır.

Sun tzu, bize dişe diş mantığından çıkıp doğru bir sosyolojik ve psikolojik analiz ile düşmanın yenilebileceğini, iş dünyasını rekabet ve çekişmelerini nedenlerini, hızla ilerleyen ve dünyayı değişime zorlayan bilim ve teknolojiyi anlayabilmemiz sağlar. Kısacası, dünyayı anlamamızda kılavuzluk eder diyebiliriz.

Rüzgar kadar hızlı,

orman kadar yoğun olun

Sun Tzu