Tanrı’nın Mutlak Gücü

Tanrı, bilinmeye ihtiyaç duymaz ne de bilinmek için bir dine. Çünkü o sonsuzdur ve ruhumuz ona bağlıdır… Başlangıçta sadece o vardı ister Hindu deyin ister Hıristiyan ister Müslüman ister Yahudi ne de başka bir din o var olmadan var olamazdı… Ya da şimdi kabul etmediğimiz dinlerle tarihin ilk çağlarındaki insanlar O’nu hissetti ve O’na taptı. Çünkü mutlak olan ‘Dine’ ihtiyaç duymaz… Gerçek sadece o olduğu için Afrika’da ki sıradan kabilede bile Tanrı’ya, bildiğimiz ya da bilmediğimiz biçimde dua ettiler…

Tanrı ne kadar put istemese de O’nun gönderdiği dinlerin bilgisine ulaşmayanlar O’na olan sevgilerini putlarla ifade etti… Puta tapanlar, kendilerinden üst güç olduğunu fark etmiş ve O’na olan sevgimizi, üst güce olan inancımızı yapabildikleri şekilde ifade etti… Size gerçeğin O olduğunu söylüyorum ve artık putları terk etmemizi ve Gerçek ve Tek Tanrı olarak O’nu kabul etmemizi… Çünkü insanlar tek paydada buluşmalı ve tek olan insan ırkını tek güce olan inancımızla kabul etmeliyiz. Çünkü ancak böyle savaşlar biter ve O’na layık bir Dünya yaratabiliriz ve O’nun gözünde merhamete layık görülebiliriz …