Yüzlerce Yıllık Koç Başı Figürlü Mezar Taşı Bulundu

Bursa Harmancık ilçesi Alutça Mahallesi’nde yapılan saha araştırmalarında Türk tarihine ışık tutan önemli bulgulara ulaşıldı.

Araştırmayı yürüten tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt’un metruk bir kabristanda yaptığı araştırmada, koç başı figürlü mezar taşına rastlandı.

Türk dünyasının farklı bölgelerinde de koç başı figürlü mezar taşlarına rastlandığına dikkat çeken Bozkurt, “Koç, eski Türklerin göçebe hayat tarzının ayrılmaz bir parçasıydı. Kadim Türk tarihinin bütün alanlarında koçun önemini görmek mümkündür. Türklerin sosyal ve dinî hayatına bu denli giren koç efsanelere konu olurken, güç, kuvvet ve cesaret ile de Türk el sanatlarında kalıcı bir sembol olarak kullanıldı. Bu yönüyle koç sembolü, Türk tarihinin kadim bir damgası olarak varlığını günümüze kadar sürdürdü. Özellikle Kıpçak ve Oğuz Türklerinde ağırlıklı olarak kullanılan koç sembolü, halı ve kilimlerden mezar taşlarına kadar her yere girdi” dedi.

Elde edilen bulgunun, daha önce bu bölgede yaşamış olan Türk boylarına ve yayılma sahalarına ışık tutması bekleniyor.